Gyakran kérdezitek

1. Mi az a Közös Ország Mozgalom?

A Közös Ország Mozgalmat többedmagával alapította Gulyás Márton, a Slejm – a torkon ragadt politika videóbloggere. A Mozgalom a magyar választási rendszer egészének átfogó reformját követeli. A választási rendszert több törvény is szabályozza: többek között maga a választójogi törvény (ami a képviselők megválaszthatóságáról a választójog gyakorlásáról, a körzetek határáról, és így tovább rendelkezik), illetve a választási eljárásról szóló törvény (ami magának a választásnak a lebonyolítását szabályozza). Ezek mindegyikének az igazságosság követelményei szerinti újraalkotását követeljük, és ezért küzdünk. Az a célunk, hogy 2018-as országgyűlési választásokon már az új választási törvények szerint választhassuk meg a képviselőinket.

2. Mi a baj pontosan a választási rendszerrel?

Az, hogy a legfontosabb törvényeket, amelyek meghatározzák a választások lefolytatását, a Fidesz egyedül fogalmazta meg – totálisan figyelmen kívül hagyva minden ellenzéki javaslatot –, majd szintén egyedül szavazta meg. Egyetlen más pártnak sem volt semmilyen lehetősége a folyamat befolyásolására, így kijelenthető: Magyarországon 2011 óta egypárti alapon kialakított és elfogadott választási törvények vannak.

Magukkal a választási törvényekkel több konkrét probléma is van, amelyek ezt az egypárti berendezkedést szolgálják.

Többek között a régi törvényekkel ellentétben arányaiban több képviselő kerül be egyéni mandátummal, mint listáról, márpedig egyéni jelöltek esetében a nagy pártoknak van a leginkább esélyük mandátumot szerezni. Illetve a világon egyedül Magyarországon létezik az a szabály, amit „győztes-kompenzációnak” nevezünk, és ami a listás töredékszavazatokat a győztesnek (!) juttatja – vagyis a győztest kompenzálja.

Az sem segít a kisebb pártoknak, hogy egyfordulós lett a választás, mert így nincs lehetőségük az első forduló eredményeinek ismeretében dönteni arról, hogyan folytassák a kampányukat, kivel kössenek választási szövetséget. Márpedig jelenleg Magyarországon a Fidesz az egyetlen igazán nagy párt, és a választási rendszer igazságtalan volta 2014-ben is megmutatkozott: ekkor a Fidesz 44,5% szavazatot szerzett, és ezáltal a most is hatályos törvények értelmében a mandátumok 66,8%-át szerezte meg.

Ebben a videóban részletes és szemléletes magyarázatot találtok a jelenleg hatályos választási rendszer legfontosabb problémáiról.

3. Ez nekem túl elvont és bonyolult, eleve nem tudom elképzelni, hogy valaha tökéletes és átlátható választási törvényt lehet alkotni, szóval nem nagyon értem, miért kell ezzel foglalkozni.

Azért kell foglalkozni vele, mert a szabad és igazságos választás a demokrácia egyik, ha nem a legfontosabb alapeleme. Akkor beszélhetünk parlamentáris demokráciáról, ha a szavazategyenlőség elve érvényesül, vagyis ha a leadott szavazatok és a megszerzett mandátumok minél arányosabb módon viszonyulnak egymáshoz. Minden más ezután jön.

4. Miért akartok egyáltalán megreformálni egy olyan rendszert, amiből így is, úgy is a politikusok profitálnak, akikről mindenki tudja, hogy egytől egyig korruptak és hazugok?

Egyszerűen hiszünk abban, hogy több tisztességes politikus kerül a parlamentbe, ha a feltételek is tisztességesek. Továbbá: a korrupció és hazugság egyik forrása a leválthatatlanság érzése. Vagyis ha érdemi lehetősége van a népnek ellenőrizni a politikusokat, akkor azok kevesebbet tudnak „trükközni”. És még valami: a választóknak, a civileknek, nekünk, nektek jogunk van ellenőrizni és számon kérni a hatalom gyakorlóitól: jól bánnak-e a hatalommal, amit a kezükbe adtunk. Pontosan ezt tesszük most.

5. Lehet, hogy a választási rendszer igazságtalan, mert a nagy pártoknak kedvez, de akkor meg éppen hogy nem megreformálni kellene, hanem az ellenzéknek összefogni és a saját fegyverükkel legyőzni a Fideszt.

A Közös Ország Mozgalomnak nem az a célja, hogy végre valaki más legyen az igazságtalan rendszer kedvezményezettje, hanem hogy se kárvallottjai, se nyertesei ne legyenek az igazságtalan rendszernek, hanem mindenki számára egyenlő esélyeket biztosítson és ezáltal a rendszer egésze tisztességes versenyt garantáljon. Hosszú távban gondolkozunk, éppen ezért olyan választási rendszert szeretnénk, ami hosszú távon javítana a magyarországi demokrácia állapotán. Ennek megalkotásához minden állampolgár, civil és politikai szervezet közreműködésére egyaránt számítunk! Az a meggyőződésünk, hogy egy jobb választási rendszer a kényszerűségből létrejött koalíciókat is szükségtelenné tenné.

6. Ti mikor jelentitek be, hogy indultok a választásokon?

A Közös Ország Mozgalom nem kíván és nem is fog sem pártként, sem egyéni jelölteken keresztül indulni a 2018-as választáson. (Nem is vagyunk bejegyzett párt – az egyesületként történő bejegyzésünk folyamatban van. Pártlistánk és programunk sincs, nem is lesz; az egyetlen célunk pillanatnyilag az, hogy Magyarországon igazságos választási rendszer legyen.)

7. Hogyan képzelitek, hogy a saját törvénytervezeteteket benyújtjátok a parlamentben, amikor ti nem is vagytok parlamenti párt?

Nem mi nyújtjuk be. A megalkotásában szerepet vállalunk, de a végső döntést a tárgyaláson résztvevő pártok hozzák majd, és ők fogják közösen beterjeszteni (képviselőiken és frakcióikon keresztül) a parlamentben. A folyamat lényege is épp ebben áll – mi a platformot biztosítjuk a közös munkához, de azt már a pártoknak kell eldönteniük, hogy mit tekintenek igazságos választási rendszernek.

A törvénytervezetek elkészítéséhez a következő menetrenddel számolunk:

  1. Szeptember 20-ig tart a választási rendszer részletkérdéseiben a közös álláspont kialakítása – vagyis a résztvevőknek eddigre kell választ adniuk arra a kérdésre, hogy milyen rendszer-reformot tartanának szükségesnek.
  2. Szeptember 20-tól kezdődően kell a parlamentben beterjeszteni, és szavazásra bocsátani, majd a köztársasági elnöknek kihirdetnie az új törvényeket. Erre október 23-ig adunk időt.
  3. Amennyiben október 23-ig nem kerülnek kihirdetésre az új törvények, úgy a mozgalmunk polgári engedetlenséget kezdeményez, és így fogja követelni a választási rendszer igazságossá tételét.

8. Értem a szándékot, de nekem ez lehetetlennek tűnik, pláne ilyen rövid idő alatt.

Azt nem állítottuk, hogy könnyű lesz. 🙂 De megvalósítható. Jelenleg a mozgalom aktivistái azon dolgoznak, hogy megteremtsék a fórumot a közös gondolkodásra, az új választási törvények kidolgozására és megvitatására. Sok minden történhet néhány hónap alatt; a 89-90-es rendszerváltás is jó példa erre. Alig egy-két évvel korábban nem sokan hitték volna, hogy valaha meg fogják érni a Kádár-diktatúra végét.

9. És egyáltalán hogyan fogtok tízezreket állítani magatok mellé, amikor az egész választásirendszer-kérdést maximum néhány jogász érti?

A mostani választási törvények tényleg elég bonyolultak, és ez az egyik baj velük. A választó számára lehetővé kell tenni, hogy átláthassa és könnyedén megérthesse, mi történik a szavazatával. A választójog csak elsőre tűnik összetett dolognak, amit nehéz megérteni: a mozgalmunk egyik fontos célkitűzése épp az, hogy ezt a demokráciánk működése szempontjából alapvető rendszert az állampolgárok mélységeiben is megérthessék, és ne érezzék azt elvontnak, „magasnak”, és így tovább. Az emberek nem hülyék, biztosak vagyunk benne, hogy meg fogják érteni ezeket az összefüggéseket.

10. Hogyan lesz egyáltalán esély megszavazni a választási törvényeket, ha a Fidesz kétharmados többséggel rendelkezik?

A Fidesz többséggel, de nem 2/3-os többséggel rendelkezik a parlamentben. Jelenleg arra kérjük, hogy ezt a többségét állítsa a társadalmi akarat szolgálatába, és hajtsa végre a választási rendszer reformját. Ehhez arra van szükség, hogy valódi, széleskörű társadalmi támogatottságot tudjunk az ügy mögé állítani. Reménykedünk benne, hogy a Fidesz-szavazók közül is sokan úgy fogják gondolni, hogy a demokrácia alapja az igazságos választási rendszer, és ők is fognak a reformokra irányuló elvárást támasztani pártjuk felé. Ha a pártok megalkotják a közös választásirendszer-javaslatukat, de a Fidesz október 23-áig mégsem hajtja végre a rendszer megváltoztatását, úgy a kérésünk követeléssé fog változni, és ennek nyomatékosításához erőszakmentes, polgári engedetlenségi mozgalmat indítunk.

11. Nem kéne inkább népszavazást követelni Paks 2 ellen? Azt sokkal többen aláírnák.

Az nem kérdés, hogy Magyarországon az igazságtalanság mértéke elviselhetetlen. Igazságtalan a közegészségügy helyzete, a közoktatás helyzete, a bérek helyzete, a lakhatás helyzete és így tovább. Ahhoz azonban, hogy a társadalmi igazságtalanságok formáival, amiket az előbb felsoroltunk és azokkal is, amiket nem soroltunk fel, érdemben foglalkozni tudjunk, ahhoz először az szükséges, hogy a parlamenti mandátumokat az igazságosság kívánalma szerint szerezzék meg a képviseletünkre vállalkozó polgártársaink. Így adunk esélyt annak, hogy követelni tudjuk tőlük később, hogy olyan törvényeket hozzanak, amelyek az igazságtalanságok felszámolását eredményezik.

12. Teljesen egyetértek a célkitűzéseitekkel, azt viszont egyáltalán nem értem, hogy miért muszáj mindenféle szélsőséges és/vagy szalonképtelen elemeket is beengedni a tárgyalásokra. Nem lehetne, hogy csak normális emberek és pártok legyenek ott, akikkel tényleg lehet beszélgetni anélkül, hogy be kéne fogni az orrunkat?

Ha kizárunk a diskurzusból egy pártot vagy politikai csoportot, akkor a választóikat is figyelmen kívül hagyjuk vele együtt. A Közös Ország Mozgalom ajtaja mindenki előtt nyitva áll, és bárki részt vehet az új választási törvények kidolgozásában – a jelenlegi kormánypártok is. Ez a mozgalmunk lényege és jelenlegi célja: hogy olyan törvényeket készítsünk, amit mindenki el tud fogadni (ha kompromisszumokkal is), és mindenki igazságosnak tart. A mozgalom célkitűzése az, hogy az általános választójog valóban lehetőséget teremtsen minden polgártársunk számára a véleménye szabad kifejtéséhez és ezen joga szabad gyakorlásához.

13. Polgári engedetlenség? Ti egy terrorista szervezet vagytok vagy mi?

Ellenkezőleg: a polgári engedetlenség lényegénél fogva erőszakmentes. Olyan akciókban nyilvánul meg például, mint az ülősztrájk, az élőlánc vagy a közterületek elfoglalása.

A polgári engedetlenséget vállalók azt fejezik ki ezekkel az akciókkal, hogy igazságtalannak, az erkölcsi alapelveikkel ellentétesnek ítélnek meg valamilyen jogszabályt vagy intézkedést, illetve, hogy kimerítették azokat a lehetőségeket, amelyeket a jelenlegi hatalom még a normális párbeszéd számára meghagyott, és mindennek kifejezéséhez vállalják az adott törvény megsértését is. Mindezt nyilvánosan teszik, és vállalják is az emiatt őket sújtó szankciókat, mert tudják, hogy az igazság, amelynek érdekében mindezt elkövetik, végül szükségszerűen győzedelmeskedni fog.

Az erőszakmentesség ettől függetlenül is a mozgalmunk egyik legfontosabb alapelve, már csak azért is, mert az erőszakmentes mozgalmi tevékenység rövid és hosszú távon egyaránt sokkal hatékonyabb, mint az erőszakos.

14. Oké, de akkor mit vártok a polgári engedetlenségi akcióktól? Ezektől majd változik valami?

Egyelőre nem polgári engedetlenségre készülünk. De ha szükségessé válik a polgári engedetlenség, akkor biztosak vagyunk benne, hogy nyomást fogunk tudni gyakorolni a jelenlegi kormányzatra, amennyiben elég sokan veszünk részt benne. Bízunk benne, hogy a kormány belátó lesz és a nép óhaját tiszteletben tartva fog cselekedni.

15. Én szívesen csatlakoznék a mozgalomhoz aktivistaként, de a polgári engedetlenségben nem szeretnék részt venni, mert kicsit rázósnak tűnik nekem és félek, hogy letartóztatnak, priuszom lesz és később nem vállalhatok bármilyen munkát.

A mozgalomban számtalan más feladat is van, nem kötelező minden feladatban és munkafázisban részt venni. Nagyon sok formában tudja segíteni a mozgalom munkáját az is, akinek nincs kedve vagy lehetősége polgári engedetlenséget elkövetni.
Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy mindent megteszünk azért, hogy az aktivistáink ne kerüljenek szorult helyzetbe, és a mozgalmunk megad nekik minden jogi segítséget.

A Közös Ország Mozgalom éppen azért jött létre, mert a tagjai hisznek benne, hogy a politika mindenki ügye. Mindenki számára fontos és érdemes szavazni, tájékozódni, foglalkozni a közügyekkel. Aki csak ennyit megtesz, már nagyon sokat tett.

16. Ez az egész reménytelen, a jelenlegi politikai rendszer be van betonozva, semmi értelme ugrálni, ha egyszer nem lehet rajta változtatni.

Ha változtatni akarunk a fennálló rendszeren, bármilyen mértékben is, azt senki nem fogja megtenni helyettünk. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ez alapvető demokratikus jogunk. A mostani hatalom pontosan a passzivitásunkra, a tehetetlenség-érzésünkre épít és ezzel játszik. Azzal segítjük leginkább, hogy minden a régiben maradjon, ha elhisszük, hogy nincs értelme cselekedni. Mindannyiunknak érdeke, hogy visszaszerezzük az irányítást a közös dolgaink felett.

17. Ha jelentkezni akarok aktivistának, hova forduljak?

A kozosorszagmozgalom.hu oldalon keresztül jelentkezhetsz, várunk!

18. Ha pénzbeli vagy anyagi támogatást szeretnék nyújtani, hova forduljak?

Támogass PayPallal

vagy Banki átutalással

Bank: OTP Bank Nyrt.
Név: Közös Ország Alapítvány
Számlaszám: 11707000-22222583
A közleményben, kérlek tüntesd fel: támogatás

19. Ha kérdésem van, hova forduljak?

[email protected] és a Facebook-oldalunkon is kérdezhetsz, kommentben vagy üzenetben, igyekszünk mihamarabb válaszolni.