Igazságot az oktatásban!

OKTATÁS

Kezdeményező: Tanítanék Mozgalom

Követelések
Palkovics László szerint a kormány 7 évvel ezelőtt vitathatatlanul jó irányt határozott meg az oktatás átalakítására. Hogy ezzel kapcsolatban vitának helye sem lehetett, abban igaza van az államtitkárnak, hiszen azok, akik állítását komolyan szerették volna vitatni, alkalmat sem kaptak rá, a vitától, a konstruktív javaslatok elől az oktatási kormányzat rendre elzárkózott. Mi viszont látjuk és tapasztaljuk, hogy a magyar közoktatás tragikus helyzetben van.

Pedig az oktatási rendszer az esélyteremtés legfontosabb eszköze, ezért nemzeti ügy.

Az iskolarendszer a legfőbb biztosítéka a tudatlanság felszámolásának, a szegénység megszüntetésének, a nyitott, befogadó társadalom létrejöttének, a gazdasági jólét megteremtésének. Az oktatás nem függhet pártpolitikai, hatalmi játszmáktól.

Egy igazságosabb, demokratikus társadalomban a közoktatás alapértékei a személyközpontúság, az esélyegyenlőség, a kompetenciafejlesztés, a demokratikus működés, az autonómia és az elszámoltathatóság valamint az átjárhatóság és zsákutcamentesség.

Alapelvei pedig a társadalmasított oktatáspolitika, az alanyi jogú részvétel a közfeladat-ellátásban, a diszkriminációmentesség, az esély- és feltételteremtés, a kor- és időszerűség, a folyamatos megújulás, a szubszidiaritás, a hatékonyság és eredményesség.

Hosszú és mélyreható folyamatoknak kell elindulniuk a magyar társadalomban és iskolarendszerben ahhoz, hogy ezek az értékek és elvek maradéktalaul megvalósulhassanak.

E folyamatok beindításához elengedhetetlenül szükség van azonnali kármentő és fájdalomcsillapító intézkedésekre.

 Épp ezért a Tanítanék Mozgalom és a Civil Közoktatási Platform szakértői összeállították a maguk javaslatcsomagját.

Egy új kormánynak, ha hatékonyabb, humánusabb, kevésbé szegregált és demokratikusabb működésű oktatási rendszert szeretne, már megalakulása után lehetősége van ugyanis olyan döntéseket hoznia, amelyek nem a „vitathatatlan” irányba mutatnak, hanem már a 2018/2019-es tanévben érzékelhető javulást hoznak, s egyben egy hosszútávú fejlődési pálya kezdőlépései lehetnek.

Legyen újra önálló, minden iskolatípusért felelős, szakmai vezetésű oktatási minisztérium! 

Az éppen a „rendszerben lévő gyerekek” miatt azonnal lépni kell a tanulói terhek csökkentése ügyében!

Legyen szabadon választható az ötödik érettségi tárgy a szakképzésben tanulók számára is!

A tankötelezettség korhatárát vissza kell állítani! Ki kell dolgozni, hogyan tehető érdekeltté tanulmányai folytatásában a mintegy százezer, szakképzettség nélkül az oktatási rendszerből kiesett tizennyolc év alatti fiatal!

A szakmai ellenőrzés mellett megnyitott tankönyvpiacon adjunk lehetőséget az új tankönyveknek, hogy egyenlő esélyeket biztosító versenyben mérettessenek meg!

Azonnal módosítani kell az oktatási költségvetést: mindenkinek vannak arra ötletei, miből is lehet növelni a büdzsét!

A pedagógusokat fel kell szabadítani a munka törvénykönyve által megszabottnál jóval magasabb munkaterhek és az elhibázott életpálya-modell nyűge alól, hogy ismét fő feladatukkal, a gyerekekkel foglalkozhassanak. Számukra és a pedagógiai munkát segítő dolgozókra is bérfelzárkóztatási programot kell indítani, hogy értékállóvá tett fizetésük mielőbb elérje legalább az értelmiségi jövedelmek átlagát.

Az igazgatóknak adják vissza munkáltatói és gazdálkodói jogaikat!

És ezek csak a kezdő lépések, hosszú munka vár arra, aki az oktatás helyzetén javítani szeretne. A Tanítanék Mozgalom elkötelezetten hisz abban, hogy a szakma, a pedagógusok, a diákok és a szülők bevonása nélkül nem lehet érdemi javulást elérni a rendszerben – hiszen róluk, rólunk, mindannyiunkról van szó! Ezért ragaszkodunk hozzá, mondhatni elemi igényünk, hogy az oktatás kérdéseit széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetések során vitassuk meg!