Mi a Közös Ország Mozgalom?

A Közös Ország Mozgalom közös értékek mentén közös célok erőszakmentes elérésére szövetkezett magyar polgárokból áll. Mozgalmunkat Gulyás Márton hívta életre a tavaszi tüntetéshullám csúcspontján a Szabadság téren, meghirdetve első és jelenleg egyetlen célunkat, a jelenlegi igazságtalan választási rendszer közös megváltoztatását. 

Az elmúlt hetekben mozgalmunk történelmi sikert ért el. Nyolc ellenzéki párt konstruktív egyeztetése során sikerült egy közös javaslatot alárni egy új, igazságos választási rendszerről. A javaslatot kodifikáltuk és a törvényjavaslat a Parlament munkájában részt vevő öt párt képviselői által benyújtásra kerül az Országgyűlés elé. Az egyeztetésekkel párhuzamosan megkezdtük a KOM országos hálózatának szervezését, egyre több településen alakulnak meg helyi csoportjaink, folyamatosan nő aktivistáink száma.

A KOM aktivistái és önkéntesei sokféle korosztályból, társadalmi rétegből érkeztek és különféle politikai nézeteket vallanak, de közös alapélményünk az országban elharapózó igazságtalanság. Mindannyian hiszünk abban, hogy a jelenlegi körülmények között egy igazságos választási rendszer, ha nem is elégséges, de szükséges feltétele ezen igazságtalanságok megszüntetésének, egy közös ország felépítésének.

A Mozgalom az egyértelmű cél mellett konkrét menetrenddel is rendelkezik.

Első lépésként az Országgyűléssel szemközt felállított közösségi terünkbe, az Agórába invitálunk minden politikai pártot és közügyek iránt érdeklődő polgárt, hogy közös munkával elkészüljön egy minél szélesebb kör – lehetőleg az összes fontosabb párt – által elfogadott törvénytervezet, amihez minden támogatást meg fogunk adni.

Ezután a törvénytervezet parlamenti benyújtása, a parlament általi tárgyalása és – reményeink szerint – elfogadása következik, amely folyamat során törekedni fogunk, hogy biztosítsuk a szükséges társadalmi figyelmet és kontrollt.

Amennyiben a parlamenti többség akaratából a közös javaslat elutasításra kerül, erőszakmentes polgári engedetlenséggel fogjuk megpróbálni kikényszeríteni annak elfogadását, amit a lehető legtovább folytatni fogunk.

A KOM tevékenysége során törekszik minél szélesebb tömegek bevonására, mert közös ország az, ahol közös ügyeinket közösen intézzük.

Nem ülhetünk ölbe tett kézzel!

Ha nem teszünk semmit, 2018-ban újra igazságtalan választások lesznek Magyarországon. A kizárólag a hatalmon lévő pártok részvételével kialakított rendszer nem biztosít egyenlő feltételeket a pártoknak, egyenlő szavazati jogot a polgárainak. Ha élhetőbb és igazságosabb országot akarunk, valódi választásokra van szükség, ahol mindenki szava egyformán számít. Ezért kerestük meg a politikai pártokat, hogy közösen alkothassunk egy új, igazságos választási rendszert.