Szűnjön meg a korrupció!

ANTIKORRUPCIÓ

Kezdeményező: Horváth András, Vágó Gábor – a Korrupcióellenes Szövetség főtitkára

Követelések

Független korrupcióellenes hivatal

Kiemelkedő fontosságú terület a közpénzeket kezelő állami szervek és a jogsértések feltárásában közreműködő állami intézmények működésének, tevékenységének az átláthatóbbá tétele, s ezáltal a korrupciós kockázatok csökkentése.

Bejelentő-védelem

Létre kell hozni egy költségvetési forrásból, s közérdekű adományokból működtetett Bejelentő Védelmi Alapot, amelyből a közérdekű bejelentése miatt egzisztenciális hátrányba került magánszemélyt, s esetlegesen annak hozzátartozóit lehetne támogatni.

Ügyészi törvényességi felügyelet a közigazgatás működése felett

A külső kontrollnak az egyik hatásos eszköze lehetne az ügyészi törvényességi felügyeleti jogkör rendszerbe állítása, amely elgondolkodásra késztethet bármely érintett közigazgatási vezetőt, vagy bármely más érintett közszolgát, hogy érdemes-e ajánlatokat elfogadni, vagy bármely más módon a közérdeket sértő magatartást tanúsítani.

A „legális korrupció” megszüntetése

Változtatni kell a törvénykezési gyakorlaton, kiszűrve az átláthatatlan folyamatokban törvényszerűen megjelenő korrupciós kockázatokat és az egyénre szabott jogalkotást.

A feljelentő panasztételi jogának biztosítása

A jövőben a feljelentő számára automatikusan biztosítani kell a panasztételi jogot legalább a nyomozást megszüntető határozat vonatkozásában.